Vad avslutningsanmälningen för jakten berättar

I samband med avslutandet av älgjakten har jaktföreningarna i årtionden antecknat sina uppskattningar av hur klövdjursstammarna och bäverstammen utvecklas.

Publicerad12.7.2023

Informationen har samlats in för viltforskningen, men tidigare har resultaten inte rapporterats tillbaka till dem som skickade in. Kan du fortfarande minnas 2017 års anmälan om den kvarstående rådjursstammen i jaktföreningens marker? Förr hängde informationen på mannaminnet, men nu kan du se efter i Oma riista. Gå till jaktföreningens vy för statistik och därifrån vidare till viltinformationen. Där får du veta exakt hur stor den kvarstående anmälda stammen är.

Många föreningar har en kvot för rådjuren. Genom att kombinera uppgifterna i tidigare anmälningar om kvarstående stam och avskjutningsrapporter med övriga observationer av hur rådjursstammen utvecklas så går det att diskutera rådjurskvoter utifrån ett bättre faktaunderlag, och lägga fram välinformerade kvotförslag.

Diagrammet visar år för år hur föreningens anmälningar om kvarstående hjortdjursstam efter jaktsäsongen har varierat.

Om en förening önskar veta mera om hur de små hjortdjuren utvecklas kan medlemmarna börja räkna sådana på åkrar på våren. Den här informationen kan skrivas in på samma sida och med tiden bildar den rapporter som beskriver de årliga variationerna. Sådana här räkningar gör man tidigt på våren när den första gröna brodden spirar och det finns värme i luften, och vitsvanshjortarna betar på åkrarna.

Av avslutningsanmälningen framgår att antalet bebodda vinterhyddor i den här föreningens jaktmarker har ökat sedan 2017.