Metsästyksen päättymisilmoitusten kertomaa

Oma riistan tarjoaa metsästysseuroille tilastoja.

Julkaistu12.7.2023

Metsästysseurat ovat vuosikymmenten ajan kirjanneet arvioitaan sorkkaeläinkantojen ja majavakantojen kehittymisestä hirvijahdin päättymisen yhteydessä tehtäviin ilmoituksiin. Tietoa on kerätty ja käytetty riistantutkimuksessa, mutta aiemmin sitä ei ole raportoitu tiedon kerääjille. Kuinka hyvin sinä muistat, millainen ilmoitus metsästysseuran alueelle jääneestä metsäkauriskannasta on tehty vuodelta 2017? Jos tieto on niin sanotusti miesmuistin varassa, sen voit käydä tarkastamassa Oma riistasta metsästysseurasi näkymästä ”tilasto” -kohdan alta ja sieltä valitset edelleen riistatiedot. Sieltä näkyy tarkka tieto siitä minkä suuruiseksi jahdin jälkeen metsään jäänyt kanta on ilmoitettu.

Monilla seuroilla on metsäkauriskiintiöitä. Yhdistelemällä tietoa jäävän kannan ilmoituksista ja uusista metsäkauriin saalisraporteista, sekä muista havainnoista metsäkauriskannan kehittymisestä ja muista kantaan vaikuttavista asioista (kuten kolarit ja mahdollinen petojen vaikutus metsäkauriskantaan), voidaan metsäkauriskiintiöitä pohdiskella paljon paremmalla tietopohjalla ja näin tehdä hyvin informoituja esityksiä metsäkauriskiintiöksi.

Miten seuran ilmoitukset metsästyskauden jälkeisestä hirvieläinkannoista ovat vaihdelleet vuosien välillä?

 

Mikäli pienten hirvieläinkantojen kehityksestä halutaan lisätietoa, voi seura alkaa järjestämään alueellaan pienten hirvieläinten kevätlaskentoja pelloilta – nämäkin tiedot voidaan syöttää samalle sivulle ja aikaiseksi saadaan vuosien välistä vaihtelua kuvaavia raportteja. Nämä laskennat järjestetään aivan alkukeväästä, kun ensimmäiset vihreät versot ovat nousseet peltoon ja ilma on muuttunut riittävän lämpimäksi, alueen valkohäntäpeurat ovat pellolla ruokailemassa.

 

Metsästyksen päättymisilmoituksesta näkyy, että tämän seuran alueella majavan asuttujen talvipesien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2017 lähtien.