Tavastehus: En repetition av viltförvaltningens paragrafer

En kväll i december samlades en hel sal full med frivilliga inom viltförvaltningen i Tavastehus för en fortbildning. Den här förvaltningsfortbildningen ordnas av Finlands viltcentral för jaktvårdsföreningarna på femton olika orter för att nå flera hundra frivilliga jvf-aktiva.

Bild Mirja Rantala
Publicerad3.1.2023

Det här var den tredje fortbildningen och den lockade ett stort antal deltagare i Södra Tavastland. Under kvällen föreläste jvf-koordinator Paula Laukkanen för föreningsfolket om funktionärernas ansvar och skyldigheter, och om principerna för god förvaltning. Jv-föreningarna ingår i den offentliga förvaltningen och verksamheten är reglerad i lag.

Laukkanen hade för sin presentation sammanställt tre uppställningar med lagar som reglerar jv-föreningarnas verksamhet. Men det blev ingen djupdykning i paragraferna utan hon koncentrerade sig på praktiska frågor, som vad vi bör anteckna i protokollen, vilka bitar av protokollen som är offentliga och hur en prestation vid skjutprov ska antecknas.

Veteransamling

Kari Pahkala på Renkonejdens jvf hade ställt upp för att berätta om vad det innebär att arbeta under tjänsteansvar och vad de offentliga förvaltningsuppgifterna innebär i praktiken.

– Det är nyttigt att påminna sig själv om vad det innebär att företräda en jv-förening som en del av den offentliga viltkoncernen. Det är inte samma sak som att företräda exempelvis en jaktförening, underströk Pahkala.

Fortbildningen var inte den första för Pahkala, så det mesta av stoffet var bekant från förut. I likhet med Pahkala fanns det en mängd veteraner på plats, med många års eller rent av årtiondens erfarenhet av jvf-uppdrag. Men självfallet var folk där också för att träffa bekanta och språka med varandra.

– En smula torrt, var det en av deltagarna som kommenterade under kaffepausen, men med glimten i ögat, och berättade att han hade tillbringat decennier med jvf-uppdrag.

Till det givande under kvällen hörde förstås också att diskutera med andra och kunna ställa frågor till personalen från viltcentralen.

De stora rovdjuren ett eldfängt debattämne

På plats från Finlands viltcentral befann sig också Sauli Härkönen, chef för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Under kvällens lopp svarade han på ett otal frågor om licenser för stora rovdjur. Den strama licenspolitiken och dispenserna som belagts med verkställighetsförbud väcker debatt på fältet och även bland de jvf-aktiva.

Diskussionen blev emellanåt kritisk. Publiken delade nämligen ett gemensamt bekymmer; hur motiverar vi rovdjurskontaktpersoner som känner sig besvikna på rovdjurspolitiken att fortsätta göra anteckningar i Tassen? Härkönen påminde om att vårt system bygger på frivilligt arbete och han betonade att insamlingen av viltdata även framledes kommer att vara oumbärlig och värdefull.

Dessutom bjöd kvällen på en möjlighet att lära sig av grannen, Lahtisnejdens jvf, vars verksamhetsområde inkluderar fem tätorter.