Stöd till markägarna för förebyggande av skogsskador

Att bekämpa älgskador hör hösten till, inte bara för jaktens del. Årstiden är nu lämplig för att sätta upp älgband runt planteringar och bespruta med viltskyddsmedel.

textJaakko Hautanen, Finlands viltcentral, Kust-ÖsterbottenKuva Jaakko Hautanen
Publicerad26.11.2020

Tack vare den milda hösten går det fortfarande i november att bespruta tallplantor med viltskyddsmedlet Trico. När älgarna styr stegen till tallplanteringar bör också de gula älgbanden vara uppsatta. Men älgarna kan trots allt ändå gå igenom banden, vilket betyder att de allt emellanåt ska lappas och lyftas upp igen. Den rätta tiden för älgbanden är nu inne när älgarna mot slutet av året minskar på vandrandet och snön inte försvårar uppsättandet.

Skogsägarna är aktivare än förut med att ringa in sina planteringar med älgband och bespruta med viltskyddsmedel. Vi har goda erfarenheter av båda. Dessutom uppmanar vi innehavarna av stora samlicenser att rikta jaktlicenserna till platser där älgarna orsakar skador.

Den aktiva bekämpningen av älgskador har under de senaste åren fått mera vind i seglen också i viltcentralsregionen Kust-Österbotten. Älgar stannar vid och nära kusten för att övervintra och då kan det uppstå skador på planteringar. Jaktvårdsföreningarna i regionen har noterat en ökad efterfrågan och verksamhetsledarna rustar sig genom att beställa tillräckligt mycket material.

Dela informationen om skador till skogsägarna

Lokalt har jägarna ofta färsk information om vad som pågår i skogen. Det vore bra om de delar med sig av informationen om noterade skador till skogsägarna. Jaktvårdsföreningarna instruerar markägarna hur de förhindrar skador och skaffar material. Skogsägarna får gratis älgband och Trico viltskyddsmedel till subventionerat pris av sin jaktvårdsförening. Förebyggandet av viltskador stöds med medel från hjortdjurslicenserna.

Finlands viltcentral sköter beställningarna och distributionen av materialet till föreningarna. Dessutom ger viltcentralens regionkontor jaktvårdsföreningarna och markägarna råd både vid skadefall och skadebekämpning.

Jaktvårdsföreningarnas kontaktuppgifter