Maanomistajille tukea metsävahinkojen ennaltaehkäisyyn

Syksyyn kuuluu hirvituhojen torjumista, muutenkin kuin metsästyksen osalta. Nyt on otollinen hetki laittaa taimikoihin hirvinauhaa ja ruiskuttaa syönninestoainetta.

TekstiJaakko Hautanen, Suomen riistakeskus, Rannikko-PohjanmaaKuva Jaakko Hautanen
Julkaistu26.11.2020

Lämpimän syksyn ansiosta on vielä marraskuussa voinut ruiskuttaa syönninestoaine Tricoa männyn taimille. Hirvien suunnatessa ruokailemaan kohti mäntytaimikoita on myös keltaisen hirvinauhan syytä olla kunnossa. Hirvet voivat kaikesta huolimatta mennä nauhasta läpi, joten nauhaa voi joutua silloin tällöin nostelemaan takaisin ja paikkaamaan. Hirvinauhan käytölle on nyt hyvä hetki, kun hirvien liikkuminen vuoden lopulla rauhoittuu ja lumi ei estä nauhan asentamista.

Metsänomistajat ympäröivät aiempaa aktiivisemmin taimikoitaan hirvinauhalla ja ruiskuttavat syönninestoainetta. Molemmista on saatu hyviä kokemuksia. Lisäksi suurien yhteislupien haltijoita on kehotettu osoittamaan lupia tarpeen mukaan sinne, missä hirvet aiheuttavat vahinkoja.

Aktiivinen hirvivahinkojen torjunta on saanut viime vuosina lisää tuulta alleen myös Rannikko-Pohjanmaan riistakeskusalueella. Hirviä jää rannikolle ja sen läheisyyteen talvehtimaan, jolloin taimikkovahinkoja voi syntyä. Alueen riistanhoitoyhdistyksissä on huomattu kysynnän kasvu, ja toiminnanohjaajat pyrkivät varautumaan tilanteeseen tilaamalla riittävän määrän materiaalia.

Jaetaan tietoa vahingoista metsänomistajille

Paikallisilla metsästäjillä on usein ajankohtaista tietoa siitä, mitä alueen metsissä tapahtuu. Tietoa havaituista vahingoista olisikin hyvä jakaa metsänomistajille. Riistanhoitoyhdistykset neuvovat maanomistajia vahinkojen ennaltaehkäisyssä ja materiaalien saamisessa. Metsänomistajat saavat ilmaista hirvinauhaa ja Trico-syönninestoainetta tuetulla hinnalla paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä. Vahinkojen ehkäisyä tuetaan hirvieläinten lupamaksuvaroista.

Suomen riistakeskus hoitaa materiaalien tilauksia ja jakelua yhdistyksille. Lisäksi riistakeskuksen aluetoimistot neuvovat riistanhoitoyhdistyksiä ja maanomistajia niin vahinkotapauksissa kuin vahinkojen torjunnassa.

Riistanhoitoyhdistysten yhteystiedot