Spelreglerna för mårdhundsjakt med ställande hund

Mårdhundsjakten med ställande hund är ett synnerligen effektivt, värdefullt och lönsamt naturskyddsarbete. Jaktsäsongen pågår som bäst och vi önskar oss fler ivriga jägare och hundar till jaktformen!

Publicerad2.11.2021

Vi gör jaktformen allmänt accepterad genom att följa följande spelregler:

  • Numera tillåter lagen att jägarna använder belysning, nattsikten och värmekameror. För användningen av motorfordon, transporten av skjutvapen och 150 meters avståndet till bebodda hus gäller samma bestämmelser i jaktförordningen som förut.
  • Börja med att be om tillstånd av den som innehar jakträtten i området och dem som äger vägarna, och informera dem som bor i närheten. Nattligt bilkörande, ljuskäglor i mörkret, skällande hundar och avlivningsskott gör folk skärrade om de inte vet vad som pågår.
  • Om tjälskadade vägar blir sönderkörda, jägare kör över gårdsplaner eller skjuter nära bebyggelse så reder man upp det inträffade följande dag, öppet och artigt. I regel ställer sig folk positivt till jakten bara de förstår varför det här tunga jobbet görs.
  • Vieraspeto.fi kan du ladda ner en informationslapp som berättar om jaktformen. Du kan lägga den innanför vindrutan i bilen med dina kontaktuppgifter och varför inte dela ut den till dem som bor runt omkring.
Kom ihåg att informera om jakten!