Bild: Tuomo Turunen

Sommarinventeringen av vilttrianglar närmar sig

I år pågår inventeringen av vilttrianglar från 22 juli till 6 augusti. Den inkluderar arterna tjäder, orre, järpe och ripa samt morkulla, skogshare och björn.

Publicerad12.7.2023

Vi rekommenderar att inventeringen görs under de två första veckorna, alltså före det sista veckoslutet. Resultaten bildar underlag för jaktförordningen och då hinner de säkert med. För att resultaten ska vara färska rekommenderar vi att de skickas in på webbplatsen oma.riistakolmiot.fi. 

Triangelinventeringarna görs i månadsskiftet juli-augusti och visar tätheterna för skogshönsen och hur de har lyckats med häckningen. Fjolårets inventering visade att skogshönsens tätheter låg kvar på samma nivå som året innan. För både tjädern och orren blev de vuxna fåglarna fler tack vare den goda produktionen av ungar sommaren 2021. 

Höstens jakttider bestäms utifrån inventeringsresultaten så fort inventeringen har avslutats. Förordningen för jakttiderna på skogshönsen skickas ut på remiss under den senare halvan av augusti och den slutliga förordningen träder i kraft strax innan jakten på skogshönsen börjar. Du finner jakttiderna på webbplatsen riista.fi och i Jägaren på nätet. 

Resultattjänsten och artpresentationerna flyttar efter hand till webbplatsen https://luonnonvaratieto.luke.fi/ > svenska. I skrivande stund finner du på den nya webbplatsen graferna och tabellerna för både sommar- och vinterinventeringen. 

Inventeringen görs av frivilliga

Vilttrianglarna är fasta rutter i terrängen för inventering av skogsvilt. En vilttriangel är en liksidig triangel med en total längd på 12 kilometer. Tre inventerare går i bredd och bokför samtliga skogshöns som flyger upp inom ett 60 meter brett stråk. Inventeringarna görs av frivilliga jägare. 

Under de senaste åren har ungefär 6 000 personer ställt upp för sommarinventeringen och de har räknat tusen vilttrianglar. Sommarinventeringen av vilttrianglar är koncentrerad till skogshönsen medan vi på vintern räknar spåren efter jaktbara däggdjur.