Kuva: Tuomo Turunen

Riistakolmioiden kesälaskenta lähestyy

Riistakolmioita lasketaan tänä kesänä 22.7.–6.8.2023. Laskennassa ovat mukana metso, teeri, pyy ja riekko sekä lehtokurppa, metsäjänis ja karhu.

Julkaistu12.7.2023

Suositeltavinta on tehdä laskenta kahden ensimmäisen viikon aikana eli ennen viimeistä viikonloppua, jolloin tulokset ennättävät varmasti metsästysasetuksen pohjaksi. Jotta tulokset saadaan ajantasaisesti käyttöön, palautukset suositellaan tehtäväksi oma.riistakolmiot.fi -sivuston kautta.

Heinä-elokuun vaihteessa tehtävät riistakolmiolaskennat kertovat metsäkanalintukantojen tiheyksistä, sekä sitä, miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut. Viime kesän laskennoissa todettiin, että metsäkanalintujen tiheydet olivat pysyneet edellisvuoden tasolla. Metsolla ja teerellä aikuiskanta kasvoi kesän 2021 hyvän poikastuotannon seurauksena.

Syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä. Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolenvälin jälkeen ja lopullinen asetus tulee voimaan juuri ennen metsäkananlintujen metsästysajan alkua. Metsästysajat löytyvät riista.fi-sivustolta sekä Metsästäjä-verkkolehdestä.

Tulospalvelu ja lajiesittelyt siirtyvät hiljalleen https://luonnonvaratieto.luke.fi/ -sivulle. Tällä hetkellä uudelta sivulta löytyvät jo sekä kesä- että talvilaskennan graafit ja laskentataulukot.

Laskenta suoritetaan vapaaehtoisvoimin 

Riistakolmiot ovat pysyviä, metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät.

Viime vuosina kesälaskentaan on osallistunut noin 6 000 laskijaa tuhannella riistakolmiolla. Riistakolmioiden kesälaskennassa keskitytään metsäkanalintuihin, talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.