Årets inventering av vilttrianglar visar att järparna har blivit fler i nästan hela landet.

Skogshönsens häckning lyckades

Det varma vädret i början av sommaren gynnade skogshönsens kullar. Höstens jakttider fastställs utifrån de färska inventeringsresultaten.

Bild Harri Taavetti
Publicerad18.8.2021

I likhet med de senaste åren visade tjäder-, orr- och ripstammarna en måttlig tillväxt i stora delar av landet. Järparna blev klart fler i nästan hela landet. I genomsnitt ökade tätheten med hela 32 % från fjolåret.

– Den gångna sommarens andel ungar och kullarnas storlek låg i flera regioner vid eller klart över långtidsmedelvärdet. I synnerhet i Uleåborg och Kajanaland har en stor mängd ungar noterats, berättar specialforskare Andreas Lindén på Naturresursinstitutet

Den här sommaren inventerades vilttrianglarna 24.7-8.8. När rapporten skrevs hade inalles 848 trianglar inventerats. Den insamlade färska viltinformationen omvandlas på kort tid till underlag för beredningen av förordningen för jakttiderna. På det viset kan höstens jakt följa hönsstammarnas variationer och regleras hållbart.

Vilttriangelinventeringen

  • Viltinformation som samlas in av frivilliga jägare och andra naturvänner.
  • En vilttriangel är en tolv km lång inventeringsrutt som avverkas på en och samma dag av tre personer som går i bredd.
  • På sommarinventeringen antecknas observationerna av tjäder, orre, järpe och ripa. Därtill även observationerna av skogshare, morkulla och björn.
  • Ytterligare information: riistakolmiot.fi/sv/.