Riistakolmiolaskennan 2021 mukaan pyyn kannat ovat kasvaneet lähes koko maassa.

Metsäkanalintujen pesinnät onnistuneet

Alkukesän lämpimät säät suosivat metsäkanalintujen poikueita. Syksyn metsästysajat päätetään tuoreiden laskentatulosten perusteella.

Kuva Harri Taavetti
Julkaistu10.8.2021

Metson, teeren ja riekon kannat kasvoivat maltillisesti suuressa osassa maata viime vuosien tapaan. Pyykannat kasvoivat selkeästi lähes koko maassa. Keskimäärin tiheys kasvoi jopa 32 % viime vuodesta.

– Kuluvan kesän poikasosuus ja poikueiden koot ovat usealla alueella pitkän aikavälin keskiarvon tuntumassa tai selvästi sen yläpuolella. Varsinkin Oulun ja Kainuun seudulla on laskettu paljon poikasia, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta.

Riistakolmioita laskettiin tänä kesänä 24.7.–8.8. välisenä aikana, raportin laadinnan aikaan yhteensä 848 riistakolmiota. Kerätty ajantasaisin riistatieto muuntautuu hyvin lyhyessä ajassa metsästysaika-asetuksen valmistelun tueksi. Näin syksyn metsästysajat voidaan säätää kestävästi metsäkanalintujen kannanvaihteluiden mukaan.

Riistakolmiolaskenta

  • Vapaaehtoisten metsästäjien tai muiden luonnosta kiinnostuneiden keräämää riistatietoa
  • Yksittäinen riistakolmio on 12 km pitkä laskentareitti, joka kävellään läpi yhden päivän aikana kolmen hengen tasaisena rintamana
  • Kesälaskennassa kirjataan havainnot metsosta, teerestä, pyystä ja riekosta. Lisäksi kirjataan havaintoja metsäjäniksestä, lehtokurpasta ja karhusta.
  • Lisätietoja: riistakolmiot.fi