En parräkning en vårmorgon under parningstiden kan bli en svindlande upplevelse. Vi rekommenderar!

Sjöfågelinventeringarna närmar sig – vi behöver fler som räknar

Finland är ett betydande häckningsområde för många europeiska änder. Därför bär vi ett särskilt ansvar för att följa med hur sjöfågelstammarna utvecklas.

Text Olli Kursula och Markus Piha  Bild Petri Jauhiainen

Publicerad7.3.2023

Det främsta syftet med inventeringarna är att följa med hur stammarna förändras och sätta siffror på ändernas årliga häckningsresultat i olika vattendrag på olika håll i landet. Samtliga arter som räknas är sjöfåglar.

Sjöfågelinventeringen görs varje år på samma permanenta observationspunkter och kallas punkträkningar. I maj räknas sjöfågelparen två gånger. Den första parräkningen görs ungefär en vecka efter islossningen och den andra två, tre veckor senare. I juli räknas kullarna på samma punkter. 

Inventeringen är enkel

Den som räknar behöver en kikare och anteckningsmaterial. Det tar bara fem till femton minuter att räkna en punkt. Alltså hinner man under en och samma morgon inventera flera punkter. Uddar, strandklippor, fågeltorn och bryggor med god utsikt över vattnet utgör lämpliga platser för en inventeringspunkt. 

För att materialet ska vara representativt är det önskvärt att räkningarna varje år görs på samtliga typer av vattendrag i trakten. Även om det något år skulle bli ett avbrott i räknandet på någon punkt så är det bäst att fortsätta följande år eftersom även avbrutna tidsserier kan användas vid beräkningen av indexet för förändringarna hos fågelstammarna. Vi ser särskilt gärna att inventerandet återupptas på gamla, insomnade punkter. 

Resultaten kan skickas in på nätet

Resultatet från inventeringspunkterna kan skickas in på nätet till Finlands artdatacenter (https://laji.fi/) som koordineras av Naturhistoriska centralmuseet. Jägare kan logga in med sitt Oma riista-lösenord. Inventeringsresultatet kan också skickas in till Naturresursinstitutet som brev eller med e-post till adressen vesilinnut@luke.fi. 

Tillsammans med Naturhistoriska centralmuseet tar Naturresursinstitutet varje år fram en uppskattning av sjöfågelstammarnas tillstånd. Vi behöver den här informationen för planeringen av skötseln av sjöfåglarnas livsmiljöer och dimensioneringen av jakten. Och för att bevara mångfalden i vattenmiljöerna.

Tabellen ger de riktgivande inventerings­­tiderna om våren fram­skrider normalt.