Verksamhets­ledaren Aleksi Junttila bedriver ett nära samarbete med intresse­grupperna för att göra ungdomar jaktintresserade.

Rovaniemi ökar takten i ungdomsarbetet

För Aleksi Junttila som är verksamhetsledare på Rovaniemi jv-förening tändes gnistan till ungdomsarbetet när han ordnade examenstillfällen för jägarexamen. Nu ska takten i ungdomsverksamheten öka!

Text Mirja Rantala   Bilder Väinö Lasasen kotialbumi ja Aleksi Junttila

Publicerad6.5.2022

Rovaniemi jvf är jätten i norr med drygt 7000 medlemmar. Föreningen har fattat beslutet att satsa på ungdomsverksamheten i samarbetet med skolorna.

Vi märkte att det var fler och fler pojkar och flickor som skrev examen. Redan den föregående verksamhetsledaren drömde om att öka takten i ungdomsarbetet här i norr, berättar Junttila.

Verksamhetsledaren har sett att medelåldern på de aktiva i jaktföreningsverksamheten stiger och han anser att en breddning av ungdomsarbetet behövs för att säkra framtiden.

Allt färre skolelever har i släkten en kontaktyta till jakten. Informationen till skoleleverna hör därför till jvf:s viktigaste uppgifter i framtiden, förutspår Junttila.

I Rovaniemi har man kavlat upp ärmarna och satt igång med ungdomsarbetet i skolorna. 2019 godkände staden jaktkurserna som ett tillvalsämne i läroplanen och där finns fem lärare som kan hålla kursen för jägarexamen.

Vi har de aktiva lärarna att tacka för att skolsamarbetet utvecklas. De har outtröttligt talat för jaktundervisningen, berömmer Junttila.

Verksamheten utvidgas

Rovaniemi jvf ansökte om en tvåårig finansiering av jord- och skogsbruksministeriet för att kunna utvidga verksamheten och utveckla den till en form som även andra föreningar kan använda.

Projektet inleds i april och gör det möjligt att anställa en verksamhetsledare på heltid.

Vi ska delta i en större omfattning än förut i skolornas dagliga verksamhet, jobba tätare ihop med lärarna och erbjuda skoleleverna ett ännu bredare kursmaterial, visionerar Junttila.

Nytt material att dela ut

I Rovaniemi har man under vårens examenstillfällen delat ut faktapaketet för nya jägare till deltagarna. Paketet innehåller det viktigaste som de nya jägarna bör kunna och veta samt en presentation av aktörerna i branschen. De nya jägarna hälsas välkomna till jägarkåren.

Paketet har tagits väl emot och Junttila är övertygad om att de rykande färska jägarna ska finna det intressant.

Tröskeln att tillägna sig paketet är sannolikt lägst genast efter examen, tänker sig Junttila.

För Väinö Lasanen som har strövat i skogen sedan barnsben var jakten ett självklart val.

På jägarkursen lär man sig nytt stoff

Väinö Lasanen fick paketet för nya jägare sedan han skrivit jägarexamen i Rovaniemi. Han har hunnit kika på innehållet och tycker att det verkar intressant.

Det bästa sättet att nå ungdomarna är ändå i de sociala medierna och i skolan, funderar Lasanen.

Lasanen fyller snart 15 och kom till kursen med sin bror eftersom han ända sedan barnsben har strövat i skogen. Han har följt med pappa på älgjakt några gånger och har ett par kamrater som jagar och de tycker att det är en prima hobby.

Den förberedande kursen är nyttig, tycker Lasanen, även om den gick på kvällstid och resan dit var lång.

Man lär sig alltid nånting nytt om viltet. Det jag visste minst om var jaktlagstiftningen och mest självstudier krävde artigenkännandet, i synnerhet fåglarna, summerade han kursens håvor.

Följande steg för Lasanen är att ansöka om parallelltillstånd för pappans gevär och skjuta älgprovet.