Pund, kronor och euro stöder sjöfåglarna i östra Finland

Sotka-våtmarken i Ilomants i Norra Karelen har hamnat i det internationella strålkastarljuset. Jägarförbunden i flera länder finansierar nämligen tillsammans iståndsättningen av ett häckningsområde för sjöfåglar.

Bild: Petri Jauhiainen
Publicerad31.8.2021

Den som promenerar utmed våtmarken i Korpinurmi skulle inte tro att han eller hon befinner sig vid någonting stort. Redan nästa år kommer det att flyga änder i den här fridfulla östfinska våtmarken där en iståndsättning blev möjlig tack vare jägarnas vilja att hjälpa gemensamma viltstammar över nationsgränserna.

Våtmarken i Korpinurmi har beviljats finansiering av organisationen Waterfowlers’ Network, till vilken hör sju jägarförbund i olika europeiska länder. Organisationen jobbar med att stärka de flyttande fåglarnas stammar genom internationellt samarbete. Här utgör Korpinurmi ett första konkret steg. Iståndsättningsarbetena är nästan färdiga, lagom till firandet av den nordiska våtmarksdagen den andra september.

– Jägarna uträttar ett arbete för livsmiljöerna i stor skala för att andstammarna ska återhämta sig. Runt om i Europa önskar sig jägarna fler änder under himlavalvet och de är beredda att jobba för det, berättar Mikko Alhainen på Finlands viltcentral som är projektchef på våtmarksprojektet Sotka.

Det handlar om ett nytt sätt att tänka här i Europa. I Nordamerika har tänkesättet ”änder utan gränser” i natur- och viltvårdsarbetet varit praktisk verklighet i ett århundrade redan.

– Det finns inte danska, holländska eller brittiska änder. Det finns bara gemensamma andstammar som vi gemensamt måste vårda, fortsätter Alhainen.

Inom våtmarksprojektet Sotka har man på kort tid åstadkommit drygt 130 hektar lämpliga livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar och arbetet fortsätter. Målet är att realisera inalles drygt 400 hektar lämpliga livsmiljöer för andungarna, fördelat på minst 40 objekt.

Jägarna jobbar för mångfald

Inom våtmarksprojektet Sotka iståndsätter vi våtmarker och förvandlar dem till lämpliga livsmiljöer för sjöfåglarna.

– Vi jobbar för att minska på naturförlusterna och skapa en framtid för sjöfåglarna. Arbetet bygger på markägarnas intresse, kostnadseffektiv iståndsättning av objekt, kontinuerlig skötsel och hållbar jakt, påpekar Jarkko Nurmi, vilthushållningschef på Finlands viltcentral.

Våtmarksprojektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Iståndsättningarna kräver alltid en egenfinansieringsandel som kan täckas med sponsorbidrag och talkoarbete.

Mer information om Sotka-våtmarker kosteikko.fi.