Puntia, kruunuja ja euroja vesilinnuille Itä-Suomeen

SOTKA-kosteikko Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa on kansainvälisessä valokeilassa. Usean maan metsästäjäliitot rahoittavat yhdessä tuumin vesilintujen pesimäalueiden kunnostamista.

Kuva: Petri Jauhiainen
Julkaistu31.8.2021

Korpinurmen kosteikolla kulkiessa ei uskoisi olevansa jonkin suuren äärellä. Jo ensi vuonna sorsia nousee lentoon rauhaisesta itäsuomalaisesta kosteikosta, jonka kunnostuksen on mahdollistanut metsästäjien halu auttaa yhteisiä riistakantoja yli valtionrajojen.

Korpinurmen kosteikon kunnostukseen on saatu rahoitusta Waterfowlers’ Network -järjestöltä, johon kuuluu seitsemän metsästäjäliittoa eri Euroopan maista. Järjestön tavoitteena on parantaa muuttolintukantoja kansainvälisen yhteistyön avulla, missä Korpinurmen kosteikon tukeminen on ensimmäinen, konkreettinen askel.  Kunnostustyöt ovat lähes valmiit juuri sopivasti juhlistamaan Pohjoismaista kosteikkopäivää 2. syyskuuta.

– Metsästäjät tekevät suuren mittakaavan elinympäristötyötä, jotta sorsakannat saataisiin kasvuun. Metsästäjät ympäri Euroopan haluavat lisää sorsia taivaalle ja ovat valmiita näkemään sen eteen vaivaa, sanoo SOTKA-kosteikot -hankkeen projektipäällikkö Mikko Alhainen Suomen riistakeskuksesta.

Kaivinkone muotoilemassa patopengertä.
Korpinurmen kosteikon patopenkereen rakentamista elokuussa 2021.

Kyse on Euroopassa uudenlaisesta ajattelutavasta. Pohjois-Amerikassa ”sorsat ilman rajoja”-ajattelu on luonnon- ja riistanhoidossa ollut käytössä jo vuosisadan.

– Ei ole tanskalaisia, hollantilaisia tai brittiläisiä sorsia. On vain yhteiset sorsakannat, joista täytyy pitää yhdessä huolta, Alhainen jatkaa.

Kaksi kosteikkosuunnittelijaa seisovat niittymäisellä kosteikolla käsissään mittausvälineitä.
Kosteikkosuunnittelijat Lauri Laitila ja Holtti Hakonen merkitsemässä aluetta kaivinkoneen kuljettajaa varten.

SOTKA-kosteikot -hankkeessa on saatu lyhyessä ajassa aikaan yli 130 hehtaaria vesilinnuille sopivaa poikue-elinympäristöä, ja työ jatkuu. Tavoitteena on toteuttaa yhteispinta-alaltaan yli 400 hehtaaria sorsanpoikasille sopivaa elinympäristöä vähintään 40 kohteeseen.

Metsästäjät monimuotoisuuden asialla

SOTKA-kosteikot -hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja vesilinnuille sopiviksi elinympäristöiksi.

– Tavoitteena on hidastaa luontokatoa ja turvata vesilintukantojen tulevaisuutta. Työn kulmakiviä ovat maanomistajien kiinnostus, kosteikoiden kustannustehokas kunnostus ja hoito sekä kestävä metsästys, muistuttaa Suomen riistakeskuksen riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi.

Kosteikkohanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Kunnostuksissa on aina omarahoitusosuus, jota voidaan kattaa myös sponsorien tuella ja talkootyöllä.

Ilmakuva kosteikosta.
Kosteikko ennen kunnostuksien aloittamista heinäkuussa 2021. Alue tulee ensi vuonna täyttymään vedellä, jolloin se tarjoaa vesilinnuille arvokkaan elinympäristön.

Lisää tietoa hankkeesta ja kosteikoista kosteikko.fi