På det här klubbmötet fick deltagarna studera skallar och skinn av små rovdjur.

Prisbelönad ungdomsverksamhet i Kannus

Kannus jaktvårdsförening har i tre år varit med om att arrangera hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen för barn och ungdomar i grundskolan. Verksamheten bedrivs i anslutning till skoldagen.

Bild Reijo Karppinen
Publicerad8.5.2023

Kannus stad belönades på Mellersta Österbottens idrottsgala den 22 april för sin hobbyverksamhet för skolelever under fjolåret. Priset delades ut av programmet Skolan i rörelse, Finlands olympiska kommitté och föreningen Keski-Pohjanmaan liikunta ry. Kannus jaktvårdsförening hör till verksamhetens arrangörer.

Eftermiddagsverksamhet som inspirerar till jägarexamen

Under hösten och våren ordnade Kannus jaktvårdsförening eftermiddagsverksamhet för elever i låg- och högstadiet. Klubben riktar sig till elever i klasserna 5 till 9.

På eftermiddagarna fick deltagarna bland annat öva skytte i simulator.

En del av klubbdeltagarna har skrivit jägarexamen, som ordnades av jaktvårdsföreningen. Tack vare klubben finns det nu fler nya jägare och naturintresserade i Kannus. Flera av ungdomarnas föräldrar har också blivit intresserade av jakt och har skrivit examen tillsammans med sitt barn.

Klubben har övervakats av Reijo Karppinen, som är verksamhetsledare på Kannus jvf, och Markku Mäki-Petäjä, som är styrelsemedlem.

Veckoslutsverksamheten visar jakten i praktiken

I Kannus ordnades under hösten och våren jaktklubbsverksamhet efter skolan och på veckoslut. Verksamheten riktar sig till elever i låg- och högstadiet, och i gymnasiet. Deltagarna samlas minst sex gånger under skolåret och varje möte har ett tema.

När klubbmötet handlade om rådjuret fanns en hundägare på plats som berättade om.

Den här gången var temat drivande hundar och ett riktigt drev ute i terrängen. Några timmar senare blev det korvgrillning.

hur hundarna jobbar och hur man följer med jakten och jägarna i telefonen.

När klubbmötet handlade om jakt på små rovdjur presenterades mårdjakten med hund, och deltagarna fick se hur en kanufälla fungerar. Dessutom fick klubbmedlemmarna se en gillrad fälla i terrängen och studera skallar och skinn av olika små rovdjur.  Klubbmötet i terrängen avrundades med korvgrillning och annat gott vid jaktföreningens vindskydd.

Fågelholkar var temat för den här klubbträffen; där fick varje klubbmedlem snickra en egen fågelholk att ta med sig hem.