Pienpetotapahtumassa tunnistettiin nahkoja ja kalloja.

Kannuksessa palkittua nuorisotoimintaa

Kannuksen riistanhoitoyhdistys on ollut kolme vuotta mukana järjestämässä Suomen mallin mukaista lasten ja nuorten harrastustoimintaa peruskoulujen oppilaille. Harrastustoiminta tapahtuu koulupäivän yhteydessä.

Kuvat Reijo Karppinen
Julkaistu3.5.2023

Kannuksen kaupunki palkittiin Keski-Pohjanmaan urheilugaalassa 22.4.2023 harrastustoiminnasta koulupäivän yhteydessä vuonna 2022. Palkinnon myönsivät Liikkuva koulu -ohjelma, Suomen Olympiakomitea ja Keski-Pohjanmaan liikunta ry. Kannuksen riistanhoitoyhdistys on yksi toiminnan järjestäjistä.

Iltapäivätoiminta innostaa metsästäjätutkintoon

Kannuksen riistanhoitoyhdistys tarjosi syksyn ja kevään aikana ylä- ja alakoululaisille iltapäiviin sijoittuvaa iltapäivätoimintaa. Kerho on suunnattu 5–9 luokkalaisille.

Iltapäivisin harjoiteltiin muun muassa ammuntaa simulaattorilla.

Osa kerholaisista on suorittanut riistanhoitoyhdistyksen järjestämän metsästystutkinnon. Kannukseen onkin kerhon kautta saatu uusia metsästäjiä ja luonnossa liikkujia, sillä useiden nuorten vanhemmatkin ovat kiinnostuneet metsästyksestä ja suorittaneet yhdessä nuoren kanssa metsästäjätutkinnon.

Kerhoa on valvoneet Kannuksen rhy:n toiminnanohjaaja Reijo Karppinen ja hallituksen jäsen Markku Mäki-Petäjä.

Viikonlopputoiminannassa tutustutaan käytäntöön

Kevään ja syksyn aikana Kannuksessa järjestettiin koulun jälkeen ja viikonloppuisin tapahtuvaa eräkerhotoimintaa. Kohderyhmänä toiminnassa ovat ala- ja yläkoululaiset ja lukiolaiset. Kokoontumisia on vuoden aikana vähintään kuusi ja jokaisella kerralla tutustuttiin yhteen teemaan.

Metsäkauriin pyyntii tutustuttaessa koiranomistaja kertoi, miten koirat toimivat ja miten pyynti ja metsästäjät näkyvät puhelimessa.

Ajokoirametsästykseen tutustuttaessa koirat saivat ajon ja muutaman tunnin jälkeen paistettiin makkarat.

Pienpetopyyntiin keskittyvässä tapaamisessa esiteltiin näädänpyyntiä koiraalla ja perehdyttiin kanuloukun toimintaan. Lisäksi käytiin katsomassa pyynnissä olevaa loukkua sekä tunnistettiin pienpetojen kalloja ja nahkoja. Tilaisuuden päätteeksi paistettiin makkaraa ja nautittiin muista herkuista metsästysseuran kodassa.

Pönttökerralla jokainen kerholainen valmisti oman linnunpöntön, jonka he saivat mukaansa kotiin.