Både förladdningarna och hylsorna kan tillverkas av växtbaserade material som tål fukt men bryts ner i marken av mikro­organismer.

Plastfria hagelpatroner

Publicerad3.9.2020

Plast från hagelpatroner som hamnar på marken kan i synnerhet i lantbruksmiljöer utgöra ett problem om den hamnar i magen på kor.

Förladdningar av filt har sedan gammalt varit ett alternativ till plast, men fungerar tyvärr inte med exempelvis stålhagel. Patrontillverkarna har därför börjat ta fram nya alternativ. Till de nya förladdningsmaterialen hör bland annat kartong och biologiskt nedbrytbara polymerer.