Pengaflöde till våtmarkerna

Arbetet för livsmiljöerna innebär storskaliga gärningar för naturen och lyckas därför inte alltid för småslantar. Lyckligtvis finns det finansieringskanaler, vilket innebär att den som letar ofta också finner.

Bild Petri Jauhiainen
Publicerad9.2.2022

Jaktföreningen i Luhtikylä i Orimattila skapar en våtmark som berör fem markägare och kommer att berika naturen på orten. Hjälp med planeringen erhålls från projektet Sotka-våtmarker som bekostar både planeringen och arbetsledningen.

Fältarbetena inleds i sommar. På utgiftssidan gäller det att engagera ortsborna eftersom projektet kräver egenfinansiering. Utgifterna för iståndsättningsarbetena och materialet kan också täckas med talkoarbete och sponsorer. I Orimattila hörde föreningens ordförande Jaakko Mattila om ett annat projekts finansieringsansökan och beslöt att prova om våtmarksprojektet skulle väcka intresse.

För många företag är det nuförtiden viktigt att arbeta för hållbar utveckling och mångfald i naturen. Dessutom är det lätt att stöda livsmiljöobjekt bara planerna är klara. Ur ansökarens synvinkel betraktat menar Mattila att det inte var något nämnvärt besvär.

– Med den färdiga planen gick ansökningen lätt. Vi bifogade planen och motiveringarna varför vår förening anser att våtmarksprojektet är lokalt betydelsefullt. Och eftersom vi var inkopplade på planeringen ända från början så blev det ännu enklare, berättar Mattila.

Aktivitet premieras

För våtmarken i Orimattila beviljades finansiering för iståndsättningen av Metsä Groups program

för vattendragen och mångfalden i naturen. Även Sotka-våtmarkerna i Urjala och Alavus beviljades finansiering av programmet. Det finns fler liknande möjligheter och intresserade sponsorer; det gäller bara att hålla ögonen öppna!

– Det är fint när privat och offentlig finansiering kan kombineras på det här viset för ett visst ändamål. Projektet Sotka-våtmarker står för planeringen som kräver gedigen expertis. Med egenfinansieringsandelen försäkrar vi oss om att deltagarna också förbinder sig till att vårda objektet. I Orimattila har engagemanget visat sig i form av aktivt deltagande ända från första början, berättar våtmarksplanerare Elina Sorvali.

Hur kan jag stöda iståndsättning av våtmarker?

Hur finner jag finansiering för iståndsättning av en våtmark?

  • Olika finansieringsformer: kosteikko.fi > svenska
  • Iståndsättning och skötsel av vattendrag: rahatpintaan.fi
  • Håll ögonen öppna. Många företag, stiftelser och organisationer söker lämpliga objekt att sponsorera. En färdig och bra plan hjälper.
  • Kontakta företag och fråga om de vill stöda våtmarksprojekt för mångfalden i naturen