Mistä raha virtaa kosteikoille?

Elinympäristötyö on suuren mittakaavan tekoja luonnon hyväksi, eikä se aina onnistu pikkurahalla. Rahoituskanavia on onneksi olemassa, jolloin sanonta etsivä löytää ja hakeva saa voi hyvin pitää paikkansa.  

Kuva Petri Jauhiainen
Julkaistu9.2.2022

Orimattilan Luhtikylällä paikallinen metsästysseura toteuttaa viiden maanomistajan maille kosteikon, joka tulee rikastamaan alueen luontoa. Kosteikon suunnitteluun saatiin apua SOTKA-kosteikot -hankkeelta, joka kustantaa niin suunnittelun kuin työmaan johdon. 

Toteutusvaihe alkaa kesällä 2022. Sen kustannuksiin tarvitaan paikallisten osallistumista, sillä hankkeessa vaaditaan omarahoitusta. Kunnostustöitä ja tarvikkeita koskevat menot voi kattaa myös talkootyöllä ja sponsorirahoituksella. Orimattilassa seuran puheenjohtaja Jaakko Mattila sai tiedon erään yrityksen rahoitushausta ja päätti kokeilla, josko kosteikkoprojekti herättäisi kiinnostusta.  

Monelle yritykselle kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen on nykyisin tärkeää. Lisäksi elinympäristökohteita on helppo tukea, kunhan suunnitelmat ovat selvillä. Hakijan näkökulmasta vaiva ei ollut Mattilan mukaan edes suuri. 

– Valmiin suunnitelman kanssa hakeminen oli helppoa. Suunnitelma hakemuksen liitteeksi ja perustelut, miksi seuramme kokee kosteikkohankkeen paikallisesti tärkeäksi. Hakemus oli helppo tehdä, kun on ollut suunnittelussa alusta asti mukana ja ymmärtää hankkeen laajuuden, Mattila kertoo.  

Aktiivisuus palkitaan

Orimattilan kosteikolle saatiin rahoitusta kunnostustöihin Metsä Groupin vesistöjen tilaa ja luonnon monimuotoisuutta parantavasta ohjelmasta. SOTKA-kosteikot Urjalassa ja Alavudella saivat myös rahoitusta samasta ohjelmasta. Muita vastaavia mahdollisuuksia ja kiinnostuneita sponsoreita on olemassa, kun vain pitää silmänsä auki.  

– On hienoa, kun yksityinen ja julkinen rahoitus voivat näin hyvin yhdistyä saman lopputuloksen saamiseksi. SOTKA-kosteikot -hankkeessa teemme suunnitelmat, mikä vaatii paljon asiantuntemusta. Toteutuksen omarahoitusosuudella varmistetaan, että alueella ollaan myös sitoutuneita kohteen hoitoon. Orimattilassa sitoutuminen on näkynyt aktiivisena toimintana alusta asti, kertoo kosteikkosuunnittelija Elina Sorvali.  

Miten voin tukea kosteikkojen kunnostusta?

Miten voin löytää rahoitusta kosteikon kunnostukselle?

  • Vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon liittyviä hankkeita rahatpintaan.fi
  • Pidä silmät auki. Monet erilaiset yritykset, säätiöt ja järjestöt hakevat sopivia sponsorointikohteita. Valmis, selkeä suunnitelma auttaa valinnassa.   
  • Kysy rohkeasti yrityksiä tukemaan luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää työtä kosteikkoprojektien kautta.