På tal om hjort

Vitsvanshjorten orsakar livlig debatt. Av de förslag som läggs fram i hjortdiskussioner framgår att många inte känner till jaktpraxis.

Bild: Antti Rinne
Publicerad29.9.2022

Finlands viltcentrals sakkunniga tar hjorten vid hornen och svarar på allmänhetens frågor under diskussionsevenemanget På tal om hjort (keskustelu.suomi24.fi), som ordnas på diskussionsforumet Suomi24 torsdagen den 6 oktober klockan 14–20.

De sakkunniga förklarar komplexa frågor på ett så begripligt sätt som möjligt. Diskussion väntas förutom om utfodring till exempel om kravet på jaktlicens, definitionen av invasiva främmande arter och utfodringen av vitsvanshjortar.

Publikationer som grund för diskussionen läggs ut på Finlands viltcentrals sociala mediekanaler dagarna före evenemanget. Det går att skicka in frågor angående publikationerna i förväg, och svar ges under På tal om hjort-evenemanget.

För jägare erbjuds fördjupad information om vitsvanshjort under en distansutbildning som ordnas tisdagen den 4 oktober klockan 18–20. Då behandlas åldersbestämning, stamförvaltning samt anvisningar och praktiska tips för jakt. För närmare uppgifter och deltagarlänk, se Sök evenemang.

Vitsvanshjorten är en värdefull viltart, som jagas av cirka 40 000 finländare. I sydvästra Finland är vitsvanshjorten jaktföreningsverksamhetens ryggrad och viktigaste viltart. Under den senaste jaktsäsongen fick man 1,2 miljoner kilogram hjortkött, vilket motsvarar 8 miljoner matportioner. Stammen har emellertid vuxit sig stor i synnerhet i sydvästra Finland, vilket orsakar problem i trafiken och på odlingar.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning minskade Finlands vitsvanshjortstam till följd av förra säsongens jakt med cirka 9,5 procent, och uppskattas bestå av cirka 109 000 individer. Under hösten är målet att ytterligare minska vitsvanshjortstammen genom jakt på områdena med tätast förekomst.