Oma riista-tips för jakten på hjortdjur

Publicerad8.9.2020

Licensmottagaren: dela ut licenserna till deltagarna.

Licensdeltagarna: kontrollera att jaktområdet i Oma riista stämmer med området i licensbeslutet – strukna fastigheter stryks också från föreningens egen karta.

Uppdatera jaktgrupperna genom att lägga till /ta bort
medlemmar.

Jaktledaranmälningen görs automatiskt när en licens har fogats till gruppen.

Se anvisningarna på:
www.riistainfo.fi/sv/oma-riista-anvisningar/