Observationer av fågelkullar i Oma riista

Sensommaren, när fågelungarna har lämnat boet, är en utmärkt tid för att följa med fåglarnas liv och leverne.

Bild Tero Salmela

Publicerad25.6.2024

Att anteckna observationer av jaktbara och fredade fåglar i Oma riista – och i synnerhet av deras kullar – är både enkelt och nyttigt. Det är bara att välja art, observationstyp (exempelvis kull) och antalet individer, och spara.

Observationerna som tyder på häckning överförs i höst från Oma riista till den pågående fjärde fågel­atlasen. De exakta positionerna för observationerna överförs däremot inte, och inte heller observatörens personliga uppgifter.

Syftet med fågelatlasen, som pågår med jämna mellanrum, är att klarlägga utbredningen för de häckande fåglarna i vårt land och vilka förändringar som pågår.  Informationen används på många olika sätt, bland annat för att säkerställa att jakten är hållbar.

I dagsläget kan det vara just dina observationer som är de allra intressantaste!

Du kan kolla läget för kartläggningen på fågelatlasens karttjänst tulokset.lintuatlas.fi.

Med verktygen i tjänsten kan du också ta reda på vilka arter vi saknar observationer av i din hemtrakt, kring sommarstugan eller där som du brukar jogga.

Med terrängkartan och flygbilderna kan du ta fram tänkbara häckningsmiljöer där någon viss art ännu inte har blivit observerad. Varje observation är värdefull!