Lintujen poikuehavainnot Oma riistaan

Loppukesä on oivallista aikaa seurata lintujen puuhia, kun poikaset ovat lähteneet pesistään.

Kuva Tero Salmela

Julkaistu25.6.2024

Havaintojen kirjaaminen riistalinnuista ja rauhoittamattomista linnuista – erityisesti niiden poikueista – Oma riistaan on helppoa ja hyödyllistä: Valitse laji, sopiva havaintotyyppi (esimerkiksi poikue), yksilöiden määrä ja tallenna.

Oma riistasta lintujen pesintään viittaavat havainnot siirretään syksyn aikana Suomen 4. lintuatlaksen aineistoon. Havaintojen tarkkoja sijaintitietoja tai havaitsijan henkilötietoja ei siirretä eivätkä ne näy julkisissa näkymissä.

Määräajoin kartoitettavan lintuatlaksen tarkoituksena on selvittää Suomen pesimälinnuston levinneisyys ja siinä tapahtuneet muutokset. Tietoja hyödynnetään monin tavoin, muun muassa metsästyksen kestävyyden varmistamiseen.

Tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimpia havaintoja voivat olla juuri sinun havaintosi!

Voit tarkastella kartoituksen tilannetta lintuatlaksen tulospalvelusta (tulokset.lintuatlas.fi). Palvelusta löytyvien työkalujen avulla voit selvittää, minkä lajin havaintoja juuri sinun kotikulmiltasi, mökkimaisemistasi tai lenkkipolkusi maastoista kaivataan.

Maastokartan ja ilmakuvien avulla voit kohdistaa havainnointia havaitsematta jääneiden lajien potentiaalisiin pesimäympäristöihin. Jokainen havainto on arvokas!