OBS! Från 1.12.2020 måste fler än fem vapen förvaras i ett säkerhetsskåp

Publicerad9.9.2020

Godkända säkerhetsskåp

Fler än fem vapen ska förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp. Du känner igen skåpet på lappen på insidan som anger enligt vilken standard skåpet är tillverkat.

Enligt inrikesministeriets förordning (956/2017) är standarderna EN 14450 nivå S1 och EN 1143-1 nivå 0 godkända.

Enligt polisstyrelsens bedömning motsvarar den svenska normen SSF 3492 kraven för de ovannämnda standarderna. Skåp enligt denna norm är således godkända för förvaring av fler vapen än fem.

Mera om samma ämne