OBS! Från 1.12.2020 måste fler än fem vapen förvaras i ett säkerhetsskåp

Publicerad9.9.2020

Godkända säkerhetsskåp

Fler än fem vapen ska förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp. Du känner igen skåpet på lappen på insidan som anger enligt vilken standard skåpet är tillverkat.

Enligt inrikesministeriets förordning (956/2017) är standarderna EN 14450 nivå S1 och EN 1143-1 nivå 0 godkända.

Enligt polisstyrelsens bedömning motsvarar den svenska normen SSF 3492 kraven för de ovannämnda standarderna. Skåp enligt denna norm är således godkända för förvaring av fler vapen än fem.