Anmälningen om avslutad jakt visar att antalet bebodda bävervinterbon befinner sig i stadig tillväxt.

Nyheter för jaktföreningar i Oma riista

Publicerad26.6.2023

Funktionerna för jaktföreningar hittar du i Oma riista i vyn för statistik. Där kan du ta fram ny information om viltet i föreningens marker, exempelvis för sommar- och vintermötet. 

Fällningarna som föreningens medlemmar och jaktgäster antecknar i Oma riista ingår i de nya och mera omfattande fällningsrapporterna som det går att bearbeta efter ens egna behov. Du kan överskådligt se exempelvis de fällda orrarna som en tidsserie.

Nytt är också rapporterna om hur uppskattningen av antalet kvarstående klövdjur efter avslutad älgjakt har utvecklats sedan 2016. I Oma riista finns dessutom nu möjligheten att spara information om antalet hjortar vid räkningen på våren. 

Beträffande viltvården kan föreningens kontaktperson numera anteckna de vilt- och naturvårdsarbeten som medlemmarna gör. Efter hand som åren går så kan man genom rapporterna jämföra variationerna mellan olika år.

Närmare information om de nya funktionerna hittar du i tidningen Jägaren på nätet, under aktuellt för juni-juli i år.