Luonnonvarakeskus pannoitti tänä vuonna kaksi sutta

Luonnonvarakeskus pannoitti osana WINDLIFE-hanketta helmi-maaliskuun aikana kaksi sutta Pohjois-Pohjanmaalla.

kuva Hannu Huttu
Julkaistu22.4.2024

Toinen pannoitetuista susista lopetettiin huhtikuun alussa poronhoitoalueella vahinkoperusteisella poikkeusluvalla, sillä susi oli aiheuttanut porovahinkoja. Haastavat keliolosuhteet vaikeuttivat pannoituksia, mutta niitä aiotaan jatkaa tulevina kevättalvina.

WINDLIFE-hankkeessa selvitetään tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimiin. Hankkeessa kerätään tietoa eläinten esiintymisestä ja liikkumisesta tuulivoima-alueilla sekä niiden läheisyydessä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ohjeita, joilla tutkimusten kohteena olevien lajien elinympäristövaatimukset ja direktiivin vaatimukset voidaan ottaa entistä paremmin huomioon sijoitettaessa tuulivoimaloita.