Nätkursen för rovdjurskontaktpersoner nu också på svenska

Grundkursen för rovdjurskontaktpersoner finns nu också på svenska, på utbildningswebbplatsen viltinfo.fi. Syftet med den förnyade kursen är att göra kontaktpersonernas kunskapsbas enhetligare.

Bild Jaakko Alalantela
Publicerad14.12.2022

Vi förnyade utbildningen för rovdjurskontaktpersoner i fjol genom att flytta grundkursen till nätet. Webbkursen finns nu också på svenska.

Hädanefter krävs det av nya kontaktpersoner att de har gått kursen, antingen på nätet eller på den fysiska utbildningen som viltcentralen ordnar. Vi uppmanar också dem som redan är verksamma som rovdjurskontaktperson att gå nätkursen för att uppdatera sitt kunnande.

På kursen betonas kontaktpersonernas betydelse för arbetet med att samla in information om de stora rovdjuren. Dessutom ger kursen praktiska råd om hur man når framgång i uppdraget.

På nätkursen är helheterna upplagda som lektioner som är öppna för alla. Deltagarna studerar hur man identifierar stora rovdjur, hur man bokför observationer, hur observationsmaterialet används och hur man beräknar storleken på en djurstam.

Dessutom behandlas förvaltningen av rovdjuren och beskattningsplaneringen.

Förnyelsen av utbildningen har skett som ett samarbete mellan Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet, och ingår i det EU-finansierade projektet VargLIFE