Petoyhdyshenkilöiden verkkokurssi nyt myös ruotsiksi

Petoyhdyshenkilöiden peruskurssi on julkaistu Riistainfo.fi-koulutussivustolla myös ruotsiksi. Uudistunut kurssi yhtenäistää petoyhdyshenkilöiden tietopohjaa.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu14.12.2022

Petoyhdyshenkilöiden koulutusta on uudistettu siirtämällä peruskurssi verkkoon vuonna 2022. Nyt verkkokurssi on saatavilla myös ruotsiksi.

Uusilta petoyhdyshenkilöiltä vaaditaan jatkossa kurssin suorittaminen joko verkossa tai osallistumalla riistakeskuksen järjestämään koulutukseen. Myös petoyhdyshenkilön tehtävässä jo nykyisellään toimivia kannustetaan tutustumaan verkkokurssiin päivittämään osaamistaan.

Kurssilla korostetaan petoyhdyshenkilöiden merkitystä suurpetoja koskevan riistatiedon kokoajina ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

Verkkokurssilla oppituntimaiset kokonaisuudet ovat kaikille avoimia. Materiaalissa perehdytään petoyhdyshenkilöverkoston ohella suurpetojen tunnistamiseen ja havaintojen kirjaamiseen, havaintoaineiston käyttöön, kanta-arvion muodostamiseen sekä suurpetojen kannanhoitoon ja verotussuunnitteluun.

Koulutuksen uudistaminen on tehty Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä osana EU:n rahoittamaa SusiLIFE-hanketta.