Ministeriet föreslår tidigarelagd älgjakt i norra Finland

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en ändring så att älgjakten kunde fortsätta i landskapen Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland redan den första lördagen i oktober efter brunstfredningen. Beträffande vitsvanshjort och rådjur skulle jakt med hund vara tillåtet också under tiden 1-15 februari.

 

Bild Toni Mikkola/ Vastavalo
Publicerad8.7.2020

Ministeriet föreslår ändringen i jaktförordningen eftersom de tidiga vintrarna och besvärliga snöförhållandena har försvårat älgjakten i norra Finland under de senaste åren. Syftet med ändringen är att skapa bättre förutsättningar för förvaltningen av älgstammen i norr.

En förlängning av tiden då hund är tillåtet vid jakt på vitsvanshjort och rådjur skulle höja effekten avsevärt i jakten på de båda arterna som har vuxit sig så starka och öka möjligheterna att jaga med hund. Jakten med hund ska bedrivas så, att viltet inte stressas mer än nödvändigt.

Ändringsförslaget bygger på ett förslag av det nationella viltrådet.