Mer än hundra bostäder för kniporna i Lappland

I Rovaniemi ordnades under valborgshelgen ett evenemang för att underlätta sjöfåglarnas häckning.

Bild Jari Peltomäki
Publicerad18.5.2022

Sjöfågelevenemanget bestod av ett antal olika punkter med sjöfåglar som tema. De kunde avverkas i valfri ordning. Jägarförbundets Lapplandsdistrikt och Rovaniemi jaktvårdsförening snickrade knipholkar tillsammans med deltagarna. Inalles 139 holkar färdigställdes för utsättning i terrängen. Att sätta upp knipholkar i terrängen är ett okomplicerat och tacksamt sätt att bedriva viltvård. Bara holkarna sätts upp på lämpliga platser så blir de inom kort bebodda.

På jägarförbundets andra punkt höjde man levnadsstandarden för simänder genom att snickra konstgjorda bon. Inalles 22 sådana blev klara för transport ut i terrängen. Samtliga bon hinner fram i tid till årets häckning bara de omgående sätts på plats.

Juha Mäkimartti berättade om de små rovdjuren för deltagarna och i synnerhet om mink och mårdhund. Även om tillgången på holkar och konstbon skulle vara god i terrängen och sjöfåglar flyttar in kan nyttan bli obetydlig utan effektiv jakt på de små rovdjuren. Ju fler små rovdjur vi eliminerar desto fler fågelungar överlever sin barndom.

Par- och kullräkningarna av sjöfåglar ger oss information om hur sjöfågelstammarna utvecklas. På Finlands viltcentrals temapunkt fick deltagarna veta hur den här viltinformationen samlas in.

Tillsammans med intresserade deltagare grundade man drygt tio nya punkter för sjöfågelräkning.

Men ett evenemang av den här typen är inte komplett utan kaffe som kokas på en jägarbrasa. Den här aktiviteten stod Forststyrelsen för. Utöver braskaffet bjöd Forststyrelsen också på granstamsbitar som svarvades till knipholkar.

Kartan visar samtliga platser där knipholkarna och konstbona ska sättas upp. Tyngdpunkten ligger i Rovaniemitrakten, men holkar är på väg också till andra kommuner. Kartan är uppgjord med hjälp av tjänsten Google maps.