Mårdhundstomrum kräver jägarinsatser

Publicerad21.1.2021

Ett projekt som drivs av Åbo universitet och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet undersöker mårdhundarnas tätheter och hur de rör sig vid fågelvatten i inlandet. Syftet med projektet är att utreda hurudan jägarinsats som krävs för att eliminera arten på vissa platser.

Mårdhundstätheterna mättes med viltkameror i fjol våras vid tolv fågelsjöar i södra Finland. Under innevarande år samlar projektet in material om mängderna mårdhund som fångades vid projektsjöarna och i sommar ska tätheterna mätas på nytt. I områdena kommer dessutom mårdhundar att förses med GPS för att klarlägga hur de rör sig.

Undersökningen ska också ta reda på om det genom att sprida oätliga ägg och fågeldoft i terrängen går att lära rovdjuren att lämna sjöfågelbona i fred.