Lodjursstammen har ökat

Enligt Naturresursinstitutet (Lukes) senaste beståndsuppskattning har hela landets lodjursstam ökat sedan uppskattningen 2022. Inför jaktsäsongen 2023/2024 finns det uppskattningsvis 2 390–2 575 lodjur som är över ett år gamla i Finland.

Bild Mikko Kimmo
Publicerad5.5.2023

Antalet lodjur har ökat klart från fjolåret i Finlands viltcentrals områden Kust-Österbotten, Kajanaland, Mellersta Finland, Norra Tavastland och i den del av Lappland som ligger utanför renskötselområdet. Endast i Södra Tavastland har antalet lodjur minskat. I övriga landet har beståndet varit oförändrat eller vuxit måttligt.

Beståndsuppskattningen baseras på observationer av familjegrupper av lodjur som registrerats i Tassu- system för stora rovdjur av rovdjurskontaktpersonerna mellan 1 september 2022 och 28 februari 2023, samt forskningsdata om lodjurets biologi.

– Under perioden 2022-2023 gjordes totalt cirka 5 700 visuella och spårobservationer av familjegrupper av lodjur, säger specialistforskaren Mia Valtonen från Luke.

Antalet är betydligt högre än under den motsvarande perioden året 2020–2021, vilket sannolikt beror på den större lodjurstammen, ökad observationsaktivitet och det utmärkta snöläget i vintras i hela landet, vilket hjälpte till att observera spåren.

Ålands lodjursobservationer ingår inte i beståndsuppskattningen. Den innehåller inte heller en uppskattning av ungar födda i maj-juni 2023 på grund av osäkerheter i utvärderingen.

Det regionala antalet lodjurskullar och individer presenteras mer i detalj i Lukes rapport Lodjursstammen i Finland 2023.