Ilveskanta on kasvanut

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan koko maan ilveskanta on kasvanut vuonna 2022 annetusta arviosta. Ennen metsästyskautta 2023/2024 Suomessa arvioidaan olevan 2 390–2 575 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Mikko Kimmo
Julkaistu5.5.2023

Suomen riistakeskuksen alueista Rannikko-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomessa, Pohjois-Hämeessä ja poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa Lappia ilvesten määrä on selvästi kasvanut. Vain Etelä-Hämeessä määrä on vähentynyt. Muualla maassa kanta on pysynyt ennallaan tai kasvanut maltillisesti.

Kanta-arvio pohjautuu petoyhdyshenkilöiden 1.9.2022–28.2.2023 Tassu-järjestelmään tallentamiin havaintoihin ilvespentueista sekä tutkimustietoon ilveksen biologiasta.

– Kauden 2022–2023 aikana tehtiin yhteensä noin 5 700 näkö- ja jälkihavaintoa ilvespentueista, kertoo erikoistutkija Mia Valtonen Lukesta.

Havaintojen määrä on selvästi suurempi kuin vastaavana ajanjaksona kaudella 2021–2022. Tämä johtunee suuremmasta ilveskannasta, havainnointiaktiivisuuden kasvusta sekä viime talven koko maan erinomaisesta lumitilanteesta, joka auttoi jälkien havainnoinnissa.

Kanta-arviossa ei ole mukana Ahvenanmaan pentuehavaintoja. Se ei myöskään sisällä arviota touko-kesäkuussa 2022 syntyneistä pennuista arviointiin liittyvien epävarmuuksien takia.

Ilvesten alueellisia pentuelukuja ja yksilömääriä esitellään tarkemmin Luken raportissa Ilveskanta Suomessa 2023.

Luken tiedote.