Livligt deltagande i viltcentralens hjortdag

På internetforumet Suomi 24 arrangerades den 6 oktober en temadag om vitsvanshjorten (kallad Puhutaan peurasta) där sakkunniga på Finlands viltcentral svarade på allmänhetens frågor om vitsvanshjorten.

Kuva: Pasi Nieminen
Publicerad26.10.2022

Deltagandet var livligt, i synnerhet på eftermiddagen. Under hjortdagen skickades bortåt 200 frågor in och drygt 2000 personer följde med kedjorna av svar och kommentarer. I detta nu har drygt 4400 besökare läst inläggen, svaren och kommentarerna. Du kan läsa vad folk har skrivit här.

Frågorna om vitsvanshjorten handlade om allt mellan himmel och jord, men oftast rörde sig deltagarnas funderingar kring jaktlicenserna och utfodringen. Det var fritt fram för allmänheten att delta i samtalet och ställa frågor om vad som helst med anknytning till hjorten eller att dela med sig av egna erfarenheter. Somliga som kommenterade verkade ändå ha rört ihop de olika hjortdjuren, vilket ju understryker vikten av att kunna identifiera dem.

Före hjortdagen körde Finlands viltcentral en kampanj med infoinslag om vitsvanshjorten och hjortjakten i de sociala medierna.