Lämna hjortdjurens ungar i fred

En kalv som är ensam är inte övergiven. Högholmens djurpark i Helsingfors har fått flera bekymrade samtal om kalvar och kid som ensamma trycker i gräset.

Bild Esa Ervasti / Vastavalo
Publicerad22.6.2020

De flesta jägare vet att älg- och hjortkalvar och rådjurskid som under kalvningstiden påträffas ensamma ska lämnas i fred. När rådjurskid, hjortkalvar och älgkalvar är några dagar gamla så är de fortfarande för små för att följa sin mor. Därför lämnar modern dem på ett skyddat ställe där de får vänta.

– Det här är viktigt, men tyvärr ett fenomen som återkommer varje vår. I naturen finns inga föräldralösa djurungar, oavsett om det handlar om sälkutar, måsungar eller rådjurskid. De som faktiskt har förlorat sin mor dukar i regel under väldigt fort, upplyser Klaus Ekman, kommunikationschef på viltcentralen.

Alla känner inte till det här beteendet, vilket förklarar varför så många kontaktar Högholmen. Även Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna får ibland frågor om det här. En ensam unge ska absolut lämnas i fred, annars kan den tappa bort sin mor. Om en kalv eller ett kid ändå bekymrar så går det att följa med läget på håll med kikare eller inifrån huset, så att modern inte skyggar för den mänskliga närvaron. Det kan dröja flera timmar innan modern återvänder.

En skadad kalv

  • Den som träffar på en försvagad eller skadad kalv eller ett kid ska enligt lagen hjälpa djuret, till exempel genom att ringa polisen.
  • Ett djur som lider ska avlivas på ett korrekt sätt.
  • Vi avråder från alla försök att sköta om kalven eller kidet.