Kursen Utbildning för nya jägare ordnas i Birkaland med förenade krafter

Kursen Utbildning för nya jägare ordnas i Birkaland som ett samprojekt mellan två jaktvårdsföreningar. Samarbetet ger ökade arrangörskrafter och två verksamhetsledare som kan avlösa varandra.

textMirja Rantala
Publicerad24.6.2024

Jaktvårdsföreningarna Nokia och Tammerfors har tillsammans ordnat utbildningen för nya jägare fyra gånger. Den första gången ordnades kursen våren 2020 som ett pilotprojekt, men coronapandemin vände upp och ned på världen och projektet gick i stå. 2022 var utbildningen tillbaka på programmet igen och under innevarande år löper den tredje kompletta kursen.

Utbildningarna har varit väldigt populära. Tammerfors är en region stadd i tillväxt och lider ingen brist på nya, vuxna jägare. Utbildningen är avsedd för nya jägare som har fyllt 18 år och har skrivit jägarexamen. Efterfrågan på den här utbildningen verkar vara särskilt stor i regionerna med tillväxt.

– Vi borde få igång verksamheten i eller vid alla städer av betydelse, säger Kimmo Alakoski som är verksamhetsledare på Nokia jaktvårdsförening.

I Birkaland har utbildningen utannonserats på kurserna för jägarexamen och de har blivit fullbokade. På utbildningen får deltagarna nosa på viltförvaltningen och verksamheten i en jaktförening, utbildningen ABC för jaktskytte på skjutbana, en viltvårdsdag om små rovdjur och en dag på duvjakt.

Utanför det officiella programmet har Alakoski bjudit in kursdeltagare till drevet på älgjakt och som gäst på hjortjakt.

Samarbetet skapade utbildningen

I Birkaland är det jv-föreningarna Nokia och Tammerfors som ända från starten har ordnat kursen med gemensamma krafter. Samarbetet ger stora fördelar. Alakoski upplever det som rena lyxen att vara två verksamhetsledare.

– Det finns alltid en person i reserv som kan ta över om man själv blir sjuk eller inte hinner för jobbet, förklarar Alakoski och syftar på Antti Lappalainen som är verksamhetsledare på Tammerfors jaktvårdsförening.

Samarbetet ger dessutom tillgång till bägge jv-föreningarnas resurser. På kursdagarna medverkar utbildare från bägge jv-föreningarna. De behövs i synnerhet på smårovdjurs- och jaktdagarna. På de senare har varje kursdeltagare en egen erfaren handledare med sig i terrängen.

Dagen på skjutbana görs tillsammans med skytteföreningen Nokian Seudun Ampujat och Finska Jägarförbundet. I våras fick utbildningen dessutom en sponsor för skjutbanedagen, jaktaffären Ruoto, som stod för patronerna och gevär att provskjuta.

– Vi har många kvinnor på kurserna och en del av dem är små. För dem är det särskilt viktigt att geväret passar.

Samarbetet byggdes ut

Årets jaktdag infaller i augusti, men jaktvårdsföreningarna har redan beslutat att fortsätta och ordna utbildningen tillsammans också nästa år.

Samarbetet mellan de två jv-föreningarna som började med den här utbildningen har knoppat av sig. De samarbetar numera också om SRVA-utbildningen och utvecklar jakten på mink och mårdhund tillsammans. Vänner emellan går det lätt att samarbeta!

Alakoski anser ändå att en sammanslagning av jv-föreningar inte automatiskt gör verksamheten effektivare. I stället flaggar han för samarbete, vilket också stora och aktiva jv-föreningar har nytta av.

– Med samarbete får man resurserna hos två föreningar till sitt förfogande. Vilket bland annat gör det möjligt för verksamhetsledarna att hoppa in för varandra när de ordnar kurser.

Dessutom har samarbetet den fördelen att grannföreningar inte i onödan konkurrerar om samma kunder.

Ytterligare information om utbildningen för nya jägare finner du på Riistainfo (riistainfo.fi).