Bild: Hannu Huttu
Åland

Kungörelse angående älgskytteprov 2022

Tillfällen att avlägga i 36 § jaktlagen för landskapet Åland avsett skjutprov för deltagande i älgjakt anordnas enligt följande:

Publicerad27.6.2022

Vid skjutbanan i Brändö, Åva:

Under tiden 30 juli till och med den 6 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt tisdagar kl. 17.00–20.00. Kontaktperson är Börje Strandvall (tfn 040 048 7438).

 

Vid skjutbanan i Kumlinge, Enklinge:

Lördagar 30 juli till och med den 27 augusti kl. 10.00–13.00. Tisdagar 2 augusti – 23 augusti kl. 17.00–20.00. Älgbanan är öppen för träning på mini-älg (50 meter med kal.22) tisdagar 5 juli – 26 juli kl. 18.15–21.00. Kontaktpersoner är Jan Malmberg (tfn 040 545 9109).

 

Vid skjutbanan i Föglö, Granboda:

Alla lördagar från och med den 6 augusti till och med den 3 september kl. 10.00–14.00.

Kontaktperson är Henning Malmlund (tfn 0457 078 1184).

 

Vid skjutbanan i Hammarland, Boda:

Under tiden 30 juli till och med den 10 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt onsdagar och torsdagar kl. 18.00–20.00. Under samma tider finns även möjlighet att träna. Grupper kan boka banan även andra tider för träning eller provskjutning. Kontaktperson är Håkan Holmberg (tfn 040 521 7266). Nu även kortbetalning.

 

Vid skjutbanan i Lemland, Haddnäs:

Under tiden 23 juli till och med den 10 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt onsdagar kl. 18.00–20.00. Under perioden 26 juli till 23 augusti är skjutbanan öppen för träning tisdagar kl. 18.00–20.00. Grupper kan boka banan även andra tider. Kontaktperson är Andreas Nordas (tfn 0457 342 8862). Nu även kortbetalning.

 

Älgjaktlag eller grupper kan efter överenskommelse med ledaren för respektive skjutbana beredas tillfälle att under tiden 15 juni till och med den 30 september mot särskild avgift avlägga prov vid andra tider än här kungjorda.

I samband med genomförande av provet ska giltigt jaktkort samt giltigt tillståndsbevis för innehav av skjutvapen som berättigar till att bära ett skjutvapen som är godkänt vid jakt efter älg, visas för ledaren av provet. I övrigt sker provet enligt av landskapsregeringen fastställda regler, vilka vid provtillfällena finns anslagna vid skjutbanorna. Då alla banor nu har elektronisk markering är användning av helmantlad ammunition önskvärd.

 

Skogsbruksbyråns enhet för jakt- och viltvård

Jaktförvaltare Robin Juslin

 


Bild: Hannu Huttu

Kungörelse angående praktiskt bågskytteprov 2022

Tillfällen att avlägga praktiskt skjutskicklighetsprov för bågjakt i enlighet med 11 § i landskapsförordningen om jakt (ÅFS 70/2006) anordnas enligt följande:

Vid skjutbanan för bågjakt I Finström, Vandö:

Den 3-4 juli är banan öppen för bågskytteprov kl. 14.00–18.00. Anmäl i förväg till Kurt Blomqvist: Tel: +358 457 3424668 Skjutbanans adress är Vandövägen 262.

I samband med det praktiska provets avläggande ska uppvisas intyg över godkänd bågjägarexamen för ledaren av provet. Provet sker enligt av landskapsregeringen fastställda regler, vilka vid provtillfällena finns anslagna vid skjutbanan.

I samråd med landskapets jaktförvaltare kan av särskilda skäl beviljas möjlighet till avläggande av särskilt bågskytteprov utom ovan kungjorda tider. Detta kan t ex gälla prov för personer som inte har hemort på Åland.

Ytterligare information finns på landskapsregeringens hemsida: www.regeringen.ax → Miljö och natur → Jakt och viltvård → Beslut och lagstiftning → Riktlinjer för jakt med pil och båge.

 

Skogsbruksbyråns enhet för jakt- och viltvård

Jaktförvaltare Robin Juslin