Kom ihåg OFU-repetitionsutbildningen

Publicerad21.6.2023

För somliga examinatorer för skjutprov och jägarexamen, jaktövervakare och jf-föreningsrepresentanter vid terräng­besiktningar av viltskador upphör den femåriga utnämningen. Kontrollera hur det förhåller sig för dig under ”Egna uppgifter” i nättjänsten Oma riista. 

För att kunna fortsätta med uppdraget krävs det en ny utnämning, vilket i sin tur kräver att du går en repetitionsutbildning före den sista juli.

Repetitionskursen sköter du i första hand själv på webbplatsen viltinfo.fi. Logga in med ditt Oma Riista-lösenord för att komma till den officiella repetitionsutbildningen i vyn för kurser. Repetitionsutbildningen är öppen enbart för personer vilkas uppdrag går ut den sista juli.

För jaktvårdsföreningarnas nya OFU-funktionärer ordnas utbildningarna på distans på nätet eller som närstudier. Datumen för utbildningarna läggs ut i händelsekalendern på riista.fi. Den som så önskar kan också gå repetitionsutbildeningen på ett webbinarium.

Jaktvårdsföreningens styrelse föreslår personen som har gått utbildningen till uppdraget och Finlands viltcentral fattar utnämningsbeslutet.

För en jaktvårdsförenings företrädare vid terrängbesiktningar av viltskador finns inget lagstadgat utbildningskrav, men  även för det här uppdraget ska jvf föreslå personerna som utnämns i stället för dem som avgår.

Repetitions­kursen sköter du i första hand själv på webbplatsen viltinfo.fi.

Ytterligare information om utbildningarna finner du på riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/ eller kontakta viltplaneraren i din region.