KALLELSE till jaktvårdsföreningens årsmöte

Den som deltar i sin jaktvårdsförenings årsmöte är också med och sköter jakt- och viltfrågor i ett vidare perspektiv.

Publicerad12.1.2021

På årsmötet behandlas ärenden i enlighet med 3 § i arbetsordningen för jaktvårdsföreningarna. I år ska mötena bland annat välja styrelseordförande och styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå.

Kontrollera mötesplatsen och tiden i händelsekalendern på riista.fi!

Mötesbegränsningarna och rekommendationerna som har utfärdats på grund av coronapandemin kan medföra ändringar i de planerade mötesplatserna. Eventuellt måste årsmöten uppskjutas till en senare tidpunkt. Följ därför med händelsekalendern på webbplatsen riista.fi när årsmötet närmar sig. Jv-föreningarna informerar också i andra kanaler om årsmötet.

Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom!

 

Kom ihåg att ta med dig ditt betalda jaktkort till mötet!