KUTSU riistanhoitoyhdistyksesi vuosikokoukseen

Osallistumalla olet mukana metsästys- ja riista-asioiden hoidossa.

Julkaistu12.1.2021

Vuosikokouksessa käsitellään riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen 3 §:n mukaiset asiat. Tänä vuonna muun muassa valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallitusten jäsenet erovuoroisten tilalle.

Katso oman yhdistyksesi kokouspaikka ja -aika riista.fi -sivujen tapahtumahausta!

Kokoontumisrajoitukset ja suositukset saattavat tuoda muutoksia kokouspaikkoihin ja on mahdollista, että vuosikokouksia joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan. Siksi kannattaa tarkkailla riista.fi -sivujen tapahtumatietoja vuosikokousten lähestyessä. Riistanhoitoyhdistykset tiedottavat vuosikokouksistaan myös muilla tavoin.

Älä osallistu sairaana tai oireisena!

Muista ottaa maksettu metsästyskorttisi mukaan kokoukseen!