Jaktvårdsföreningarna Savukoski och Pelkosenniemi bildade Kemi-Lapplands jvf

Jaktvårdsföreningarna Savukoski och Pelkosenniemi beslöt på sina respektive årsmöten att för Finlands viltcentral föreslå en samgång till Kemi-Lapplands jaktvårdsförening (Kemin-Lapin rhy). Styrelsen i respektive förening beredde samgången under fjolåret och beslutet fattades enhälligt på årsmötena.

Bild Mirja Rantala
Publicerad24.3.2023

Utifrån förslaget fattade Finlands viltcentral beslutet om sammanslagningen av jv-föreningarna Savukoski och Pelkosenniemi. Kemi-Lapplands jaktvårdsförening inleder verksamheten den första januari 2024. De samgående föreningarna hade i fjol sammanlagt 1068 medlemmar som löst jaktkort. Till medlemsantalet ligger den nya föreningen vid medeltalet för hela landet, men till arealen är Kemi-Lapplands jaktvårdsförening den tredje största i landet efter Enare och Sodankylä.

För de nuvarande verksamhetsledarna Jari Pienimaa i Savukoski och Tapani Kiemunki i Pelkosenniemi innebär samgången en lättnad för i synnerhet administrationen.

– Funktionerna som är synliga för jägarna, som skjutproven, prepkurserna för jägarexamen, examenstillfällena och skjutbanorna kommer efter samgången att fortsätta som förut på bägge orterna, berättar Kiemunki.

Pienimaa framhåller att samgången ger större möjligheter att aktivera och utveckla verksamheten.

– Med en starkare ekonomi kan vi göra sådant som att förnya och rusta upp skjutbanorna, förklarar Pienimaa.

Det var på verksamhetsledarnas initiativ som utredningen om samgång gjordes i fjol.

Utifrån den behandlades sedan ärendet i vardera jv-föreningens styrelse, både var för sig och tillsammans. Medan utredningen pågick diskuterade man också en större helhet med styrelsen för jv-föreningarna Salla och Kemijärvi, men samgångsförhandlingarna gick i mål utan de sistnämnda.