Savukosken ja Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistykset yhdistyvät Kemin-Lapin riistanhoitoyhdistykseksi

Riistanhoitoyhdistykset päättivät helmikuun vuosikokouksissaan esittää Suomen riistakeskukselle yhdistysten yhdistämistä Kemin-Lapin riistanhoitoyhdistykseksi. Yhdistymistä valmisteltiin viime vuonna yhdistysten hallituksissa ja päätös vuosikokouksissa syntyi yksimielisesti.

Kuva Mirja Rantala
Julkaistu21.3.2023

Suomen riistakeskus päätti esitysten perusteella Savukosken ja Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistysten yhdistämisestä. Kemin-Lapin riistanhoitoyhdistys aloittaa toimintansa vuoden 2024 alusta alkaen. Yhdistyvien yhdistysten jäsenmäärä vuonna 2022 oli yhteensä 1068 metsästyskortin maksanutta metsästäjää. Jäsenmäärältään uusi yhdistys on koko Suomen keskiarvon tuntumassa. Pinta-alaltaan Kemin-Lapin riistanhoitoyhdistys on Suomen kolmanneksi suurin Inarin ja Sodankylän jälkeen.

Nykyiset toiminnanohjaajat Jari Pienimaa Savukoskelta ja Tapani Kiemunki Pelkosenniemeltä näkevät yhdistymisen erityisesti hallinnon keventämisenä.

– Yhdistymisen jälkeen metsästäjille näkyvät toiminnot kuten ampumakokeet, metsästäjätutkintoon valmentavat koulutukset ja tutkintotilaisuudet ja muut toiminnot kuten ampumaradat säilytetään kummallakin paikkakunnalla, Kiemunki toteaa.

Pienimaa nostaa esille yhdistymisen tuovan lisää mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja aktivointiin.

– Leveämmät hartiat taloudessa auttavat esimerkiksi ampumaratojen uudistamisessa ja kunnostuksessa, Pienimaa sanoo.

Yhdistymisestä tehtiin viime vuoden aikana selvitys toiminnanohjaajien toimesta. Selvityksen pohjalta yhdistymistä käsiteltiin kummankin riistanhoitoyhdistyksen hallituksissa ja hallitusten kesken. Selvityksen aikana käytiin keskustelu suuremmastakin kokonaisuudesta Sallan ja Kemijärven riistanhoitoyhdistysten hallitusten kanssa, mutta yhdistymisneuvottelut jatkettiin maaliin saakka Savukosken ja Pelkosenniemen kesken.