Jakttävlingarna rör upp känslor

Tävlingarna där deltagarna tävlar om att fälla små rovdjur har åter igen figurerat i rubrikerna. Ämnet väcker känsloladdade dispyter i de sociala medierna. Jakten på de främmande rovdjuren mink och mårdhund är dock viktig naturvård som vi bör stöda med olika kampanjer, men all jakt ska vara etisk och respektera arten som jagas.

Bild Leena Partanen
Publicerad14.11.2022

Jakten på mink och mårdhund utgör lokal och konkret naturvård som behöver fler deltagare. Av tradition har jakten uppmuntrats med olika tävlingar. De båda rovdjuren utgör ett allvarligt hot mot mångfalden i naturen och syftet med jakten är att utrota dem från naturen i vårt land. Därför behöver vi kampanjer som trappar upp jakten. Men även om jakten handlar om effektiv utrotning så får vi inte glömma att verksamheten ska bedrivas etiskt.

– Det här innebär bland annat att djuren ska avlivas snabbt och smärtfritt, berättar kommunikationschef Klaus Ekman.

Däremot ska jakten på våra inhemska rovdjur, som räv och grävling, vara hållbar. Syftet kan vara en reglering av stammarna; räv och mård har gynnats av människan och på många håll klarar stammarna ett avsevärt kraftigare jakttryck än vad som är fallet idag.

 – Respekten för viltet utgör en fundamental del av ansvaret. En ansvarsfull jägare rättar jakten efter tillgången på vilt och tar vara på viltet, exempelvis pälsen, berättar Ekman.

Men Ekman förstår att tävlingarna kan väcka avsmak. Tävlingar som går ut på att döda djur kan kännas motbjudande, men han påminner om att jakten på de små rovdjuren är laglig.

– I fortsättningen borde kanske de som ordnar fångstkampanjer koncentrera verksamheten till de naturvårdsmässigt värdefullaste platserna för att maximera den naturvårdande effekten.

För dem som jagar små rovdjur erbjuder tävlingarna möjligheter att nätverka och lära sig av andra jägare. Men det gäller att tänka efter med hurdana kampanjer vi framledes och på bästa sätt kan stöda den viktiga jakten på de små rovdjuren.