Pienpetokilpailut kuumentavat tunteita

Pienpetojen metsästyskilpailut ovat taas nousseet otsikoihin. Aihe herättää tunteikasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Vieraspetojen, minkin ja supikoiran, pyynti on tärkeää luonnonhoitoa, johon kannattaa kannustaa erilaisilla kampanjoilla, mutta kaiken pyynnin on oltava eettistä ja kohdelajia kunnioittavaa.

Kuva Leena Partanen
Julkaistu11.11.2022

Haitallisten vieraspetojen, minkin ja supikoiran, pyytäminen on paikallista, konkreettista luonnonhoitotyötä, johon tarvitaan lisäkäsiä. Pyyntiin on perinteisesti kannustettu erilaisilla kilpailuilla.  Vieraspedot ovat vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle, ja pyynnin tavoitteena on lajien hävittäminen Suomen luonnosta. Kaikenlainen kampanjointi ja vieraspetojen pyynnin aktivointi onkin tarpeellista. Vaikka vieraspetojen pyynnissä pyritään lajien hävittämiseen ja tehokkuuteen, on siinäkin muistettava toiminnan eettisyys.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi eläinten nopeaa ja mahdollisimman kivutonta lopettamista, viestintäpäällikkö Klaus Ekman kertoo.

Kotimaisten pienpetojen, kuten ketun ja mäyrän, metsästyksen perustana on vieraslajeista poiketen kestävä ja vastuullinen metsästys. Tavoitteena voi olla kantojen säätely, kettu ja näätä ovat hyötyneet ihmistoiminnasta ja niiden kannat kestävät monin paikoin huomattavasti suuremmankin metsästyspaineen mitä niihin tänä päivänä kohdistuu.

– Saaliin kunnioitus on tärkeä osa vastuullisuutta. Vastuullinen metsästäjä mitoittaa saalismääränsä riistakantoihin ja hyödyntää saaliin esimerkiksi turkiksena, Ekman kertoo.

Ekman ymmärtää kilpailujen aiheuttamaa paheksuntaa. Eläinten tappamiseen tähtäävä kilpailu voi tuntua pahalta, mutta hän muistuttaa pienpetojen pyytämisen oleva laillista toimintaa.

– Voi olla, että pyyntikampanjoiden järjestäjien kannattaisi jatkossa keskittää toimintansa luonnonhoidollisesti arvokkaimmille kohteille niin, että luonnonhoidollinen vaikutus olisi mahdollisimman suuri.

Pienpetojen pyytäjille kilpailut tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua ja oppia muilta pyytäjiltä. On kuitenkin harkittava, millaisin kampanjoin metsästäjiä jatkossa parhaiten kannustetaan tärkeään vieraspetopyyntiin.