Karhun metsästyskiintiöksi muun Suomen alueelle 154 karhua, poronhoitoalueelle kiintiö 70 karhua

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt karhun metsästyskiintiön kaudelle 2024–2025 lausunnolla olleen esityksen mukaisena. Koko Suomen kiintiö on 224 karhua, mikä on 44 enemmän kuin edellisellä kaudella.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu1.7.2024

Määrästä 70 karhua on osoitettu poronhoitoalueen keskeytysmetsästykseen, josta 10 karhua läntiselle ja 60 karhua itäiselle poronhoitoalueelle. Poronhoitoalueen ulkopuolelle kiintiö on 154 karhua. Myönnettyjen poikkeuslupien lopullisesta määrästä ja tarkemmasta kohdentamisesta päättää Suomen riistakeskus hakemusten perusteella.

Luonnonvarakeskuksen mukaan karhukannan arvioidaan olevan 2100 – 2250 yksilöä ennen elokuussa 2024 alkavaa metsästyskautta, mikä on noin 20 % enemmän kuin edellinen arvio. Kiintiö on karhukannan kestävän käytön mukainen niin, ettei se toteutuessaankaan aiheuta karhukannan kääntymistä laskuun. Karhukannan kasvu johtuu muun muassa siitä, että metsästyspoistuma jäi vuonna 2022 merkittävästi pienemmäksi kuin kertaakaan vuosina 2016–2021. Vuonna 2023 kaadettiin koko Suomessa 152 karhua, josta 50 kaadettiin poronhoitoalueella. Karhun aiheuttamista vahingoista suurin osa kohdistuu porotalouteen. Vuonna 2023 karhujen aiheuttamien porovahinkojen laskennallinen korvaussumma vasahävikki huomioiden oli 1 650 000 euroa, kun kotieläinvahinkojen määrä oli 162 000 euroa. Lisäksi karhut aiheuttivat viljelysvahinkoja noin 100 000 euron edestä.

Karhun metsästyksen tavoitteena on vaikuttaa lajin ihmisarkuuteen ja ennaltaehkäistä karhun aiheuttamia ongelmia ja vahinkoja. Poronhoitoalueella pyritään vähentämään karhun aiheuttamia vahinkoja vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla ja keskeytysmetsästyksellä. Muualla Suomessa metsästyksen tavoitteena on pitää karhukanta ihmisarkana ja siten ennaltaehkäistä omaisuudelle ja ihmisten turvallisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote ja asetusmuistio (mmm.fi)