Jägarexamenstillfällen och skjutprov kan arrangeras igen

Finlands viltcentral har publicerat direktiv åt deltagarna.

Publicerad26.5.2020

Jägarexamen

Delta inte i jägarexamen om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har smittats.

Kontrollera med jaktvårdsföreningen eller på https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/ om man ska anmäla sig i förväg till jägarexamen. Observera deltagargränsen på 50 personer!

Ta med dig identitetsbevis och jämna pengar (20 €) för examensavgiften samt blyertspenna och radergummi.

 

Agerande under jägarexamenstillfället:

Under jägarexamenstillfället är det viktigt att undvika onödig närkontakt. Försäkra dig om tillräckligt säkerhetsavstånd (1–2 meter) till övriga deltagare samt till examinatorerna för jägarexamen.

När du har anlänt till examenstillfället ska du följa examinatorernas anvisningar.

Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel på anvisad plats.

Betala jägarexamensavgiften (20 €) genom att lämna kontanter i jämna pengar på den plats som examinatorn för jägarexamen anvisar. Var beredd att styrka din identitet.

Gå till den plats i examensutrymmet som examinatorn anvisar.

Rör inte examensblanketterna, utan starta jägarexamen först när du har fått tillstånd.

När du har svarat på alla frågor, lämna examensblanketterna på bordet och avlägsna dig från examensutrymmet.

Efter examen granskas din svarsblankett och du får respons samt beslutsblanketten på ett sådant sätt att närkontakt undviks.

Avlägsna dig därefter från examenstillfället så fort som möjligt.

 

Skjutprovet

Delta i skjutprovet endast om det är nödvändigt för den kommande jaktperioden. Om föregående skjutprov har avlagts 1.1.2017–31.7.2018 gäller det med stöd av lagförändringen till och med den 31 juli 2021.

Delta inte i skjutprovet om du har symptom som är typiska för coronaviruset eller om du misstänker att du har blivit smittad.

Ta med dig jämna pengar för betalningen av skjutprovet.

 

Agerande på platsen för skjutprovet:

På platsen för skjutprovet är det viktigt att undvika onödig närkontakt. Försäkra dig om tillräckligt säkerhetsavstånd (1–2 meter) till övriga deltagare samt till examinatorerna för skjutprovet.

När du har anlänt till skjutprovsplatsen, följ de anvisningar som skjutprovsexaminatorerna ger.

Gå till kontrollpunkten först när du har fått tillstånd.

Placera på bordet vid kontrollpunkten:

  • ditt vapen, med säker hantering (låset på ett kulvapen ska vara öppet och serienumret synligt)
  • de patroner/pilar som används under provet
  • tillstånd för det kulvapen som används under provet samt legitimation
  • ett giltigt jaktkort eller en smarttelefon, i vilken syns ditt elektroniska jaktkort via appen Oma riista (beakta skärmens tidsgräns).

Förflytta dig på säkerhetsavstånd från bordet och vänta.

När examinatorn för skjutprovet har gett tillstånd, kan du hämta dina ägodelar och förflytta dig till den plats som anvisas och vänta på din tur att skjuta.

När du får tillstånd, förflytta dig till skjutplatsen för att avlägga skjutprovet.

Betala avgiften för skjutprovet genom att lägga kontanter i jämna pengar på den plats som examinatorn för skjutprovet anvisar eller betala med kontaktlös betalning (utan att röra vid betalterminalen).

Ta med dig det undertecknade skjutprovsintyget eller beslutsblanketten. Ett godkänt skjutprov blir också synligt i tjänsten Oma riista.

Avlägsna dig sedan från skjutbanan så fort som möjligt.