Jägarexamen och skjutproven är inställda tillsvidare

Publicerad19.3.2020

På grund av coronaviruset har Finlands viltcentral gett en rekommendation till jaktvårdsföreningarna att inte ordna jägarexamen och skjutprov.

Finlands viltcentral utreder tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet alternativa lösningar för ordnandet av jägarexamen och skjutprov under speciella förhållanden.

Situationen utvärderas på nytt den 13.4.2020.