Inventeringen av vilttrianglar närmar sig  

I år inventeras vilttrianglarna från 25 juli till 9 augusti. Vi rekommenderar att inventeringen görs senast den andra augusti så att resultaten hinner till beredningen av förordningen om jakttider.

Bild Esa Ervasti / Vastavalo
Publicerad22.6.2020

Skogshönsens ungar har i stora delar av landet kläckts i vackert väder. I norra Finland har kläckningen börjat. Solskenet har hållit den värsta faran under ungarnas första veckor – kylan – borta och enligt prognoserna ska värmen fortsätta. Det borde alltså finnas tillräckligt av den viktiga insektsfödan åt ungarna.

Tack vare de gynnsamma förhållandena kan vi vänta oss en god fågelhöst. Sommarens triangelinventeringar bekräftar hur häckningen har lyckats. De färska inventeringsresultaten bildar underlag när höstens jakttider fastställs. I fjol somras inventerades drygt tusen trianglar. Förhoppningsvis spräcker vi tusenlappen även denna sommar!

Den här sommaren räknas vilttrianglarna från 25 juli till 9 augusti. Vi rekommenderar att inventeringen görs senast söndagen den andra augusti. Då hinner resultaten säkert till beredningen av förordningen om jakttider. Skicka in resultatet på webbplatsen riistakolmiot.fi så att de genast kan användas.