Kuva: Mari Tikkunen

Karhujen DNA-näytekeräys käynnistyy kokeiluna

Luonnonvarakeskus kehittää karhun kannanseurantamenetelmää. Kaksivuotisessa hankkeessa testataan DNA-analyysien soveltuvuutta karhukannan arviointiin nykyisen pentuehavaintoihin perustuvan menetelmän rinnalla.

Julkaistu29.6.2022

Karhun pentuehavaintoihin pohjautuvan kanta-arvion rinnalle pyritään saamaan geneettisiin analyyseihin pohjautuva aineisto. DNA-näyte saadaan näyteputkeen kerätystä palasta karhun ulostetta.

Kokeilun tavoitteena on saada yhdeltätoista alueelta DNA-pohjainen aineisto, jota verrataan pentuehavaintoihin perustuviin kanta-arvioihin.

− Karhujen ulostenäytteiden keruualueet on etukäteen valittu. Alueet ovat sellaisia, joista on kattavasti myös pentuehavaintoja, kertoo asiantuntija Sanna Kokko-Timonen Lukesta.

Keräyksessä on mukana 38 riistanhoitoyhdistystä. Riistanhoitoyhdistysten ja petoyhdyshenkilöiden apu DNA-aineiston keruussa on erittäin arvokasta, sillä on tärkeää saada näytteitä kattavasti valituilta keräysalueilta.

Karhukannan hoidon linjaukset ja muun muassa metsästysverotuksen suunnittelu edellyttävät luotettavaa ja ajantasaista tietoa karhukannan yksilömäärästä.

Keräysohjeet ja -alueet löytyvät luonnonvaratieto.luke.fi -sivulta.