I Sverige spelar DNA en viktig roll vid uppskattningen av vargstammen

Naturresursinstitutet (Luke) publicerar i juni igen en uppskattning av vargstammen som visar läget för vargpopulationen i mars. Uppskattningen av stammen bygger bland annat på observationerna i systemet Tassen och DNA-prover. I Sverige har forskningen redan i flera års tid och i stor omfattning använt DNA-prover.

Bild: Jarkko Alatalo / Vastavalo
Publicerad14.4.2020

Naturvårdsverket, som är den svenska motsvarigheten till Naturresursinstitutet, meddelar att forskarna utvecklar uppskattningen av storleken på vargstammen genom nya beräkningsmodeller som bygger på DNA-prover tagna på avföring, urin och päls. Vintrarna 2017-2018 och 2019-2020 satsade de svenska forskarna mera resurser än vanligt på att samla in och analysera prover för att kunna utveckla modellen. Vill du läsa slutrapporten från detta projekt hittar du den via denna länk.

Användningen av DNA-prover innebär stora fördelar som det inte är möjligt att nå med exempelvis enbart inventering av spår i snön. Tack vare de genetiska proverna kan vargarna förvandlas till individer, vilket ger exakt besked om minimiantalet vargar och forskarna får fram information om vargarnas kön, släktskap och rörelser i tid och rum.

I motsats till spåren i snön kan prover från olika områden identifieras som samma individ. Resultaten används för att precisera beräkningsmodellerna som används för att uppskatta den totala storleken på vargstammen.  Användningen av en individualiserande DNA-metod är särskilt nyttig när det handlar om en art som vargen som vandrar långa sträckor och är svår att observera.

Hos oss samlas proverna in genom samarbete

  • Uppskattningen av vargstammens storlek och struktur är avgörande för förvaltningen av stammen, där skydd och beslut om jakt ingår. En exakt och tillförlitlig uppskattning är nödvändigt för att till exempel kunna tillåta stamvårdande jakt.
  • Även här i Finland kommer DNA-proverna sannolikt att bli allt viktigare. Så sent som i vintras samlades DNA-prover systematiskt in utmed inventeringslinjerna för räkningen av spår i snön.
  • De frivilliga spelar en viktig roll vid insamlingen av prover, som görs av Luke-personal, rovdjurskontaktpersoner, jägare och andra naturvänner.
  • Proverna analyseras på Åbo universitet. Luke tar emot resultaten och använder dem i sin årliga uppskattning av vargstammen.